×

Ostrzeżenie

JFtp::login: Unable to login
JFTP::write: Nie można użyć trybu pasywnego.

HEIDI BAKER

Heidi 22 lata temu wyruszyła wraz z mężem do Mozambiku, by głosić ewangelię "tym najmniejszym" - ubogim, sierotom i wdowom. Docierają do najdalszych zakątków kraju ucząc o Jezusie. Ich służba znana jest z praktycznej miłości oraz licznych uzdrowień, znaków i cudów - jak za czasów Dziejów Apostolskich. Poza głoszeniem ewangelii budują studnie, kliniki, które udzielają bezpłatnej opieki zdrowotnej i zapewniają edukację tysiącom dzieci. Służba "Iris Global", którą zapoczątkowali przyczyniła się do powstania 5000 chrześcijańskich kościołów w samym Mozambiku.